starterslening.eu: starterslening, wat is een starterslening?

Wat betekent starterslening?

Dmv de startersregeling willen vele gemeenten de bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name de starters op de woningmarkt.
Niet alle gemeenten doen mee, en ook heeft iedere gemeente zijn eigen voorwaarden. In het menu links staat een overzicht van alle gemeenten die op dit moment een regeling hebben of er mee bezig zijn.
Per gemeente staat aangegeven wie er voor een starterslening in aanmerking kan komen, welke overige voorwaarden voor startersleningen in die betreffende gemeente gelden, en wie u kan helpen om alles in goede banen te leiden.